Syria fra innsiden

Arabiske Filmdager åpnet med den unike dokumentaren Syria: Inside the Repression. Regissør Sofia Amara, Salwa Ismail og Ina Tin stilte til debatt i etterkant.

Hvorfor skulle åpningen handle om Syria?

– Kort og godt fordi mange er interessert i å vite hva som foregår i Syria, dette behovet ønsker vi møte, sier Gjermund Granlund. Han har sammen med Kristian Kindt og Lasse Skagen satt sammen årets program. Etter at de kom over den helt ferske dokumetaren Syria: Inside the Repression ble det klart hva som skulle være fokus for festivalen. – Paneldebatten skiller seg fra medias bilde for øvrig da den byr på et unikt og grundig innsideblikk på situasjonen, lover Gjermund.

Unikt bildematerial fra opprørets sentre
I mars 2011 brøt det ut demonstrasjoner mot president Bashar Assads regime i Syria. I over ett år har regimet forsøkt å knuse opprøret ved bruk av vold og militærmakt, over 8.000 mennesker er drept. Den syriske befolkning har blitt utsatt for systematiske skyte- og bombeangrep, tilfeldige pågripelser, henrettelser og tortur. Konflikten i Syria er sentral i nyhetsbildet, men det meste av filmdokumentasjonen har vært filmet av aktivister med mobilkamera.

Grunnen til manglende dokumentasjon fra opprøret er at ingen journalister slipper inn i landet. Dokumentarfilmskaper og journalist Sofia Amara reiste i august 2011 ulovlig inn i Syria for å filme opprøret. Hun brukte måneder på å samle materiale fra de største sentrene for opprøret mot regimet. Resultatet er dokumentaren Syria: Inside the Repression som gir et unikt innblikk i hvordan aktivistene er organisert, hva de tenker om fremtiden og hvordan den syriske sivilbefolkningen opplever situasjonen.

Eksperter møtes til debatt
Etter filmvisningen deltar Amara i en paneldebatten Syria fra innsiden: massakre eller revolusjon? sammen med Hanan Albalkhe fra Syrian National Council og Salwa Ismail, professor School of Oriental and African Studies i London. Alle i panelet kjenner landet fra innsiden, og vil diskutere hvorfor opprørene startet, hvor lenge kampene kan fortsette og hva som vil skje dersom Assad faller. Ordstyrer under debatten er Kai Kverne, prosjektkoordinator ved Universitetet i Oslo og Midtøsten-forsker med særlig ekspertise på Libanon og Syria.

Syrian National Council (SNC) er en koalisjon av motstandskrefter mot president Assad. Motstandskoalisjonen ønsker å bli anerkjent som Syrias legitime representanter og de jobber for et moderne og sivilt demokrati. Verdier som menneskerettigheter, pressefrihet og politisk pluralisme står sterkt for SNC.

Salwa Ismail har i tillegg til å være spesialist på islamisme og sosiale bevegelser i den arabiske verden, utført feltarbeid i Syria under opprøret. Ismail var tidlig ute med å spå det syriske regimets fall, og har en dyp forståelse for bevegelsene bak opptøyene.

Syria: Inside the Repression og den påfølgende debatten gav sjelden mulighet til å forstå konflikten i Syria fra innsiden. Arabiske Filmdager kastet nytt lys over opprøret med debatten Syria sett fra innsiden: massakre eller revolusjon?