Arrangement

Arabiske filmdager er mer enn bare film! I løpet av festivalen bruker vi filmene på programmet til å sette aktuelle tema på dagsorden. Gjennom samtaler og innledninger får publikum mulighet til å reflektere over tematikken i filmene fra nye innfallsvinkler, bli inspirert til å stille nye spørsmål, og forhåpentligvis sitte igjen med ny kunnskap.