Om festivalen

Om Arabiske filmdager

Filmfestivalen Arabiske filmdager viser utelukkende viser filmer fra og om den arabiske verden. Festivalen ble arrangert for første gang våren 2011 og i 2018 ble festivalen arrangert for 8. gang, 19.-22. april med 5200 besøkende. Årets utgave av Arabiske filmdager ble avholdt 20.-24. mars 2019, og hadde en formidabel økning i publikumstall på 25%, fra 5242 i 2018 til totalt 6592 i år, noe som tilsvarer en beleggsprosent på kinovisningene på 64%. Tiende utgave av festivalen avholdes 18.-22. mars 2020. 

Formål

  • Bidra til mangfold på kino ved å presentere det beste og mest interessante av arabisk spillefilm og dokumentar fra det siste året, i tillegg til  den klassiske filmarven i regionen. 
  • Bruke filmene som utgangspunkt for å sette søkelys på aktuelle sosiale og politiske problemstillinger i regionen, ved å kombinere filmvisninger med samtaler og debatter.
  • Støtte opp om uavhengige arabiske filmskapere ved å presentere deres filmer, invitere dem til Norge og legge opp til møter med norsk filmindustri og produsenter. Ved å vise filmer som ikke vises på vanlig kino, sette dem inn i en større kontekst og presentere dem i en ramme som publikum beviselig setter pris på, mener vi Arabiske filmdager fyller et viktig tomrom i det norske kinotilbudet.

Arabiske filmdager 2019

  • 6592 publikummere
  • 24 filmer
  • 7 internasjonale gjester